Избор предмета за слушање на Microsoft Teams платформи

03.10.2020, 15:10

У првом семестру школске 2020/21. године, настава ће бити организована онлајн, путем платформе Microsoft Teams. Сви студенти морају самостално приступити тимовима који одговарају предметима које су пријавили (или ће пријавити током уписа) за слушање.

Кликом на линк одређеног предмета (чији се списак налази на крају ове стране), отвара се Microsoft Teams и прозор на коме је потребно кликнути Join (Пријави се).
Након успешног одобрења приступа од стране наставника, у списку Ваших тимова ће бити и предмет који сте изабрали.

Потребно је да се пријавите на све предмете које ћете изабрати за слушање током уписа следеће школске године.

Обавештење за генерацију уписа 2020/21.
Студенти основних академских студија уписани у прву годину студија школске 2020/21. је потребно да изаберу између предмета Психологија и Социологија (у случају студијског програма ИСиТ), док студенти модула МЕН, МКС и ОМ је потребно да се изаберу оба предмета.

Уколико сте заборавили лозинку за приступ ФОН налогу, потребно је да пошаљете мејл на racunski.centar@fon.bg.ac.rs , у коме је потребно навести име и презиме, број индекса и приложити фотографију прве стране индекса.

Линкови ка предметима на платформи Microsoft Teams

Инжењеринг процеса
Психологија
Нормативно регулисање квалитета
Француски језик струке 1
Симулација и симулациони језици
Електронско пословање
Информациони системи предузећа
Локација и распоред објеката
Увод у финансијскa тржишта
Програмирање 2
Рачуноводство
Пословно право
Пројектовање ИС
Инжењеринг квалитета
Инжењерске комуникације и логистика
Пословни информациони систем
Пословна интелигенција
Маркетинг
Француски језик струке 2
Финансијска тржишта
Интернет технологије
Менаџмент
Енглески језик струке 1
Стратешки маркетинг
Међународни менаџмент
Основе квалитета
Основе програмирања
Архитектура рачунара и оперативни системи
Пројектовање софтвера
Менаџмент људских ресурса
Рачунарске мреже и телекомуникације
Енглески језик струке 2
Теорија система
Систем заштите на раду
Планирање производње и услуга
Основе информационо комуникационих технологија
Операциона истраживања 1
Управљање пројектима
Стандардизација 1
Математика 1
Систем квалитета животне средине
Математика 3
Управљање документацијом
Социологија
Економија
Стандардизација
Управљачко рачуноводство
Логистика
Рачунарски интегрисана производња
Анализа поузданости и ризика
Економика пословања и планирање
Теорија вероватноће

Менаџмент тоталног квалитета

Одабрана поглавља из Менаџмента квалитета 1