Саопштење Сената Универзитета у Београду

17.09.2020, 12:09

На седници одржаној 9. септембра 2020. године Сенат Универзитета је донео одлуку следеће садржине:

  • На Универзитету у Београду ће у школској 2020/2021. години бити примењиван комбиновани вид организовања наставе, уз пуно поштовање мера које су прописане у сврху сузбијања Covid-19 и смањивања епидемиолошких ризика.
  • Приликом примене модела наставе Универзитет и факултети у његовом саставу водиће рачуна о специфичним облицима наставе на појединачним факултетима, укључујући број студената и специфичности у организовању наставе.
  • Школске године 2020/2021, модел организовања наставе биће подложан усаглашавањима и, у случају потребе, одговарајућим променама.
  • Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу почеће са извођењем наставе 1. октобра, уз свођење евентуалних и оправданих кашњења на најмању могућу меру.